6.04.2016 / 18:00 / Спортен Център Оптимум
Ultimate Пловдив 98 (Сезон Пролет 2016)