26.03.2016 / 15:00 / Спортен Център Оптимум
Ultimate Пловдив 98 (Сезон Пролет 2016)