21.10.2015 / 21:00 / Спортен Център Оптимум
Ultimate Тракия Мъже