18.08.2016 / 19:00 / Футболни Терени ДИТ 2
София Футбол 9 (8+1) - Лято